Kosten

Transparantie in kosten

Pensioncare werkt met een transparante kostenstructuur. Voor eenmalige opdrachten rekenen wij een vaste fee. Verder werken wij met serviceovereenkomsten waarin u naast een basispakket aan diensten, zelf de keuze heeft wat u aanvullend aan diensten wenst af te nemen.

Betaalt u liever op het moment dat u ons nodig heeft, dan werken wij op uurbasis voor u. Bij maatwerk opdrachten verstrekken wij u een offerte op basis van de tijd dat wij denken nodig te hebben om uw opdracht uit te voeren.

Hieronder vindt u een leidraad van de kosten die wij rekenen. Heeft u specifieke wensen, dan bieden wij u altijd aan de dialoog met ons hierover aan te gaan.

Kosten overzicht

Eenmalige opdrachten *

Treffen Pensioenvoorziening ZZP € 250 + serviceabonnement pensioen
Treffen Pensioenvoorziening DGA€ 400 + serviceabonnement pensioen
Afsluiten uitkerend pensioenproduct€ 300,-
Afsluiten collectieve pensioenregelingMaatwerkofferte
Maken pensioen opbouwplan€ 750 + serviceabonnement pensioen
Maken pensioneringsplan € 750 + € 250 per af te sluiten uitkeringsproduct
Advies bij emigratie € 400
Hypotheekadvies€ 2.000 loondienst / € 2.250 ZZP / € 2.500 DGA
Coachingtraject startende ZZP-er€ 100 inschrijfkosten + serviceabonnement coaching
Afsluiten schadeverzekeringenGratis + serviceabonnement verzekeringen, of
provisie over de betaalde premie
Afsluiten AOV€ 400 + serviceabonnement inkomen nalatenschap
Afsluiten ORV€ 250 + serviceabonnement inkomen en nalatenschap
Financieel plan Maatwerkofferte
Verzorgen aangifte IB€ 65 alleenstaand / € 85 partners / € 150 ondernemer
Verzorgen BTW aangifte € 30 per keer

*    De meeste particuliere diensten zijn BTW vrijgesteld, de regels hierin zijn complex. Wanneer wij diensten exclusief BTW moeten factureren, informeren wij u vooraf.

Service abonnementen *

Pensioen€ 15 euro per maand
Inkomen en nalatenschap € 10 euro per maand
Verzekeren en energie € 15 euro per maand
Service abonnement totaal€ 25 euro per maand (pensioen, inkomen en nalatenschap, verzekeren en energie)
Boekhouding en administratie€ 50 euro per maand
ZZP coaching = (inclusief B&A en service abonnement totaal)10% van uw brutowinst berekend over een maximum van € 4000 per maand. Na 15 maanden wordt dit automatisch omgezet naar 100 euro per maand

* de meeste particuliere diensten zijn BTW vrijgesteld, de regels hierin zijn complex. Wanneer wij diensten exclusief BTW moeten factureren, informeren wij u vooraf.

Service abonnement pensioen – geïncludeerde diensten
 • Hulp bij eerstelijns vragen
 • Doorvoeren van administratieve wijzigingen
 • Proactieve informering bij wetswijzigingen
 • Jaarlijkse jaarruimteberekening of salarisaanpassing
 • Jaarlijkse rendementstoets
 • Jaarlijkse pensioenindicatie
Service abonnement verzekeren en energie – geïncludeerde diensten
 • Hulp bij eerstelijns vragen
 • Doorvoeren van administratieve wijzigingen
 • Begeleiding en advies bij schades
 • Jaarlijkse gratis premietoets + afsluiten cq oversluiten van verzekeringen
 • Jaarlijkse gratis energietoets + oversluiten van energieleverancier
Service abonnement ZZP-Coaching – geïncludeerde diensten
 • Hulp bij eerstelijns vragen
 • Hulp bij het vinden van opdrachten
 • Inschrijven bij KvK
 • Begeleiding bij aanvragen ZZP-certificering*
 • Het regelen van een AGB code*
 • Ondersteuning bij opdrachtonderhandelingen zowel per mail als in persoon
 • Ondersteuning bij het beoordelen en opstellen* van contracten
 • Alle diensten van de service abonnementen totaal en boekhouding en administratie 

* alleen voor zorgprofessionals

Service abonnement inkomen en nalatenschap – geïncludeerde diensten
 • Hulp bij eerstelijnsvragen
 • Doorvoeren van administratieve wijzigingen
 • Proactieve informatie bij wetswijzigingen
 • Jaarlijkse inkomenstoets
 • Begeleiding bij ziekte
 • Begeleiding bij overlijden
Service abonnement boekhouding en administratie – geïncludeerde diensten
 • Hulp bij eerstelijns vragen
 • Verwerking van 20 inkoop -en verkoopfacturen per maand
 • Gratis gebruik maken van ons planningsysteem
 • Gratis gebruik maken van onze berekeningstool ‘te betalen IB tot nu toe’
 • IB aangifte
Menu