Als zelfstandig ondernemer een AOV afsluiten of niet?

  1. Home
  2. Verzekeren
  3. Als zelfstandig ondernemer een AOV afsluiten of niet?

Als zelfstandig ondernemer een AOV afsluiten of niet?

Het is weer tijd voor mijn wekelijkse blog. Buiten is het prachtig weer, dus lekker even wat tikken in de tuin is geen straf. In het kader van mijn nieuwe bedrijf ben ik recentelijk een netwerk actie gestart via LinkedIn. Een van de vragen die één van mijn nieuwe connecties mij stelde is: ‘Wat is nou voor mij een goede AOV?’ Ik heb hier kort op geantwoord, maar daarna bleef het stil. Mijn indruk is dat veel ZZP’ers dit als een onderwerp zien waarvan ze weten dat het belangrijk is, maar men twijfelt om er iets aan te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon saaie materie, maar dat lijkt mij geen reden om er eens naar te kijken. Het kennisniveau onder de ZZP’ers over dit onderwerp is namelijk zwaar onder de maat, naar mijn ervaring. Met mijn blogs hoop ik een bewustheid bij jullie te creëren over dit soort onderwerpen. Mijn doel is niet om jullie wat aan te smeren, maar jullie te helpen bij het maken van de juiste verzekering keuzes. Zeker nu de verplichte AOV is aangekondigd, lijkt het mij geen slecht idee voor jullie om je in dit onderwerp alvast wat te verdiepen.

Dilemma voor ZZP’ers

Een dilemma waar veel zelfstandigen mee worstelen is of ze nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten of niet. Waar veel zelfstandigen het nut van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel inzien en prioriteit krijgt om te regelen, wordt de AOV al snel naar de kast ‘zaken regelen voor later’ verwezen. Te duur, niet nodig, of gebakken lucht. Zomaar een aantal voorbeelden over wat de ZZP’er er van vindt. Het feit blijft dat veel ZZP’ers sceptisch naar de AOV kijken.

Hoewel de premies van een arbeidsongeschiktheidsverzekering fors kunnen uitpakken, hoeft dat absoluut niet altijd het geval te zijn. Ik adviseer iedere ZZP’er om te onderzoeken of je het wellicht waard vind om een AOV af te sluiten. En zo ja voor welk bedrag dan en onder welke condities.

Wat is er in Nederland geregeld voor arbeidsongeschikten?

Wanneer je in Nederland in loondienst treedt, dan ben je automatisch ook verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Een deel van de premie hiervan wordt door middel van de loonheffingen geïnd, een ander deel van de premie wordt door werkgevers gedragen. Voor ZZP’ers worden er geen loonheffingen in gehouden. Als ZZP’er draag je dan ook het risico van arbeidsongeschiktheid, volledig zelf. Natuurlijk kun je mocht de nood aan de man (of vrouw) komen een beroep doen op de sociale wetten, maar geloof mij, in die situatie wil je niet terecht komen.

Het kan zo zijn dat je in de loop der jaren wat reserves hebt opgebouwd. Er is echter vrijwel niemand die in een situatie van arbeidsongeschiktheid de periode tot zijn of haar pensioen kan overbruggen. Ben je net ZZP’er geworden, dan is het onder voorwaarden ook mogelijk om (voorlopig) via het UWV verzekerd te blijven. Spelen er medische kwesties waardoor je mogelijk lastig een AOV kunt afsluiten, neem deze optie dan in overweging wanneer je start!

spaarpot reserves aovWanneer je in loondienst bent, dan dekken de werknemersverzekeringen het risico af tot een inkomen van het maximum SV-loon (€ 56.610,90 per 1 juli 2019). Mocht jouw inkomen hoger liggen, dan kan het zijn dat de werkgever het deel daarboven al voor je heeft afgedekt. Soms is dat echter niet het geval en dien je zelf wat te regelen wanneer je iets aanvullends wenst. Het is in ieder geval niet zo dat wanneer je in loondienst bent, een AOV voor jou nooit nuttig is. Als je werknemer bent moet jouw werkgever eerst nog 2 jaar jouw loon doorbetalen bij ziekte. Daarna kom je in de WIA terecht. Over wat er dan gebeurt schrijf ik later een keer meer.

Als ZZP‘er val je na ziekte eigenlijk direct in een gat. Een griepje betekent een week geen loon en mocht je iets breken dan kan het zo maar zo zijn dat je misschien wel een maand zonder inkomen op zit. Overkomt jou echter een heuse calamiteit, dan kijk je tegen een gigantisch financieel probleem aan. Overheidswege is er namelijk niets voor jou geregeld! Een AOV is in de eerste plaats bedoeld om het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid af te dekken. Maar mocht jij weinig reserves hebben, maar wel veel verplichtingen, dan is het geen onverstandig idee om het aantal wachtdagen na ziekte op het minimum te stellen.

Oké, ik ben zzp’er en ik ben hier enigszins van geschrokken. Ik wil kijken of een AOV nuttig is voor mij. Maar waar moet ik nou op letten?

Een AOV is een complex product en het afsluiten voor jou is in bijna alle gevallen maatwerk. Wel zijn er onderdelen die extra aandacht behoeven en waar je alvast over na kunt denken. Die heb ik hieronder verder uitgelicht. Dit met een globale instructie over hoe jij voor jezelf de beste optie kunt bepalen.

Het verzekerde bedrag

Laat ik voorop stellen dat ik vrijwel niemand adviseer om zich maximaal te verzekeren. Wanneer je een AOV afsluit, dan kun je deze echter helemaal op maat laten maken. Het is een fabel dat je jouw hele inkomen af moet gaan dekken. Ook al heb je het nu goed. Mocht er een calamiteit zich voordoen, dan vind je het vast niet zo erg om een boterhammetje minder te eten. Of koop je i.p.v. Ray Ban voortaan Roy Bon. Stap 1 die je dus zelf al kunt doornemen is:

  • Voor jezelf bepalen van hoeveel geld jij kan leven.

Misschien gaat je vrouw er direct vandoor wanneer niet alles meer werkt hoe het zou moeten. Kijk, dat scheelt alweer wat duiten. Nee gekkigheid het is en blijft een serieus onderwerp.

De makkelijkste manier om te bepalen hoeveel inkomen je nodig hebt, is door te bekijken wat jouw vaste lasten zijn en hoeveel geld je per maand nodig hebt om van te leven. Doe het nou gewoon. Bij veel mensen zie ik dat dit een grote drempel kan zijn. Daarna is het vrij eenvoudig. Het bedrag waar je jaarlijks op uitkomt wordt jouw minimaal te verzekeren rente.

De wachttijd

De volgende stap is te kijken wat jouw wachttijd wordt. Dat is de periode dat je ziek moet zijn voordat de verzekering gaat uitkeren. De wachttijden die je zoal kunt kiezen variëren van 10 werkdagen tot wel 2 jaar. Het dient geen betoog om te kunnen begrijpen dat wanneer je een wachttijd hanteert van 2 jaar, jouw premie stukken lager uit zal vallen dan de 10 dagen variant. Ik zou dus in jouw situatie willen weten wat het premieverschil is en op basis daarvan en het saldo van je spaarrekening, jouw beslissing maken. Is het verschil in premie groot, dan zou ik persoonlijk neigen naar een langere wachttijd en die besparing inzetten voor een ‘betere dekking’. Werk je samen met andere zelfstandigen in bijvoorbeeld een maatschap of VOF, dan adviseer ik je tevens om afspraken met hen te maken na welke periode van uitvallen je afscheid neemt van elkaar. Dat klinkt hard en ver van je bed, maar bedrijven gaan hierdoor op de fles, het voorkomt superveel ellende. Pas in het geval van een samenwerking, jouw wachttijd hierop aan. Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om de kosten van een waarnemer af te dekken voor 1 of 2 jaar voor een relatief geringe meer premie.

Eindleeftijd

De eindleeftijd in de polis is de leeftijd waarop de verzekeringsuitkering eindigt. Hier kan ik kort over zijn. Mijn advies:

  • Stel deze altijd gelijk aan de pensioenleeftijd.

In verzekeringsland heet dit de pensioenrichtleeftijd = nu 68. Omdat de AOW omhoog aan het gaan is, maar voor velen van ons nog niet vast staat. Hanteer dus altijd de hoogst mogelijke eindleeftijd. Ik snap heus wel dat jij niet tot je 68e wilt werken en dat je hard aan het sparen bent om misschien wel op je 60e te stoppen. Waarom dan op 68 zetten? Bedenk dat wanneer jij arbeidsongeschikt wordt, jouw uitkering dus op deze eindleeftijd stopt. Omdat jouw pensioen later ingaat heb je tegen die tijd alsnog een probleem. Altijd op de pensioenleeftijd zetten dus. Het premieverschil is klein, ga hier niet op besparen.

Het arbeidsongeschiktheidscriterium

 Dit is een belangrijke. Met de komst van de WIA is het UWV ‘gangbare’ arbeid als arbeidsongeschiktheidscriterium gaan hanteren. Dat houdt in dat er na verloop van tijd gekeken wordt wat voor werk je nog wel kunt doen en niet in hoeverre je jouw oude job nog kunt doen. In het geval van een VIG. Ben je niet meer in staat om mensen te verzorgen, maar zou je nog wel achter de kassa kunnen zitten? Verdiende je voorheen 40.000 euro per jaar en kun je als fulltime kassière nog 20.000 euro per jaar verdienen? Dan ben je voor 50% arbeidsongeschikt volgens dit criterium en krijg je dus ook maar 50% uitgekeerd.

Dat is dus ook wanneer jij helemaal niet meer als verzorgende kunt werken.

arbeidsongeschiktheidsverzekering zzpIn loondienst zitten hier zelfs nog een stuk meer haken en ogen aan, daar ga ik nu niet op in. Belangrijk om te weten is dat wanneer je een AOV afsluit, je ook kunt kiezen om je te verzekeren op basis van ‘beroepscriterium’. Kun je je werk niet meer uitvoeren, dan krijg je gewoon een 100% uitkering. Dit is een duurdere dekking, maar in mijn optiek wel een nuttige. Zelf zou ik zeker wat anders willen doen wanneer ik geen meer mensen zou kunnen adviseren, maar ik zou hierin niet binnen een bepaalde periode gedwongen willen worden. Uiteraard is dit voor iedereen persoonlijk om te bepalen, maar maak hierin een bewuste keuze.

Verzekeringsvorm

Onderbelicht en misschien wel één van de belangrijkste. Bij een AOV zijn er 2 verzekeringsvarianten mogelijk. De zogenoemde ‘sommen’ verzekering en de ‘schade’ verzekering. Wat voor jou gunstig is, betreft maatwerk. Als leidraad kun je echter aanhouden dat wanneer je een inkomen hebt wat sterk wisselend is per jaar, je beter voor de ‘sommen’ variant kunt gaan. Is jouw inkomen stabiel, dan weegt in veel gevallen het premievoordeel van een ‘schade’ variant zwaarder. De reden hiervoor is simpel. Heb je een ‘schade’ variant en word je arbeidsongeschikt? Dan kun je te maken krijgen met de zogenoemde correctie bepaling. De verzekeraar gaat bij arbeidsongeschiktheid dan het inkomen analyseren, waardoor je kans hebt dat je niet meer het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgt. Mocht blijken dat je meer verzekerd hebt dan jouw ‘inkomen’, bijvoorbeeld in een periode dat je wat minder opdrachten hebt op het moment dat het noodlot toeslaat, dan wordt jouw uitkering straks ook nog eens gekort. Ook andersom kan er een korting worden toegepast. Ik ben in de praktijk hierin meerdere schrijnende gevallen tegen gekomen. Sluit dus niet zomaar wat af, maar laat hier expliciet voor jou naar kijken. Ook hier weer geldt, dit kan jou in de toekomst veel ellende besparen. Bij een sommen verzekering wordt er sowieso uitgekeerd wat je hebt verzekerd. Dus geen discussie, niets meer en niets minder.

Zakelijk of privé

Als laatste adviseer ik je om te bekijken of je de AOV heb beste zakelijk kunt afsluiten of in privé. Wanneer je de verzekering zakelijk afsluit dan kun je kosten opvoeren als bedrijfskosten. Zit je echter in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting dan kan het afsluiten in privé gunstiger voor jou uitpakken. De premies zijn dan namelijk aftrekbaar van jouw inkomen. Vraag jouw boekhouder of accountant om advies in deze. Wanneer je de verzekering via mij afsluit, dan neem ik dit punt standaard mee in mijn advies.

Dus moet ik hem dan maar afsluiten?

Mijn motto is dat een keuze een goede keuze is wanneer je deze weloverwogen hebt gemaakt. Ben je nog erg jong en is jouw inkomen nog niet zo hoog dat je de premie goed kunt dragen, dan hoeft het niet slecht te zijn om de AOV naar de kast van ‘nog te regelen zaken’ te verplaatsen. Zorg er alleen wel voor dat wanneer jouw situatie verandert je deze kastdeur ook wel weer openmaakt. Nog steeds in twijfel? Bel me gerust om er een keertje vrijblijvend over te sparren!

Mochten er onderwerpen zijn waar je meer over wilt weten, stuur me dan een berichtje op jeroen@pensioncare.nl of maak gebruik van het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden

Menu